PCB

PCB

Miljøvernmyndighetene er svært opptatt av å få faset ut ulovlige PCB produkter i norske bygg og anlegg.

PCB-kontrollene i 2007 var en videreføring av aksjoner tidligere år og er en del av den nasjonale handlingsplanen for å reduserte utslipp av PCB. Bygg og anlegg fra perioden 1960 til 1980 har ofte produkter som inneholder miljøgiften PCB, og eierne må være oppmerksomme på dette.

I 2007 ble over 700 PCB-kontroller gjennomført. Kontrollene (inspeksjoner og brevkontroller) er gjennomført over hele landet hos blant annet byggeiere, entreprenører, glassmestere og avfallsfirmaer.

Fortsatt etternølere

Kontrollaksjonen viser at hver sjette virksomhet fortsatt ikke hadde kartlagt sine bygg for PCB-kondensatorer til tross for at PCB-kondensatorer i innendørs lysarmaturer skulle fjernes senest 31. desember 2007 (unntaket er utendørs lysrørarmatur der fristen er 1. juli 2008). Kontrollresultatet er det samme som i 2006, og dette skuffer SFT. Miljømyndighetene ser ikke blidt på etternølere.
Kontrollene fortsetter

Flere millioner lysarmaturer er fjernet. Bygg- og anleggseier er ansvarlig for å skifte ut PCB-kondensatorene. Forurensningsmyndighetene fortsetter tilsynet slik at etternølerne følges opp og utfasingen sikres. Vi er ikke fornøyde før alle bygg- og anleggseiere som har PCB-produkter følger kravene. PCB er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner, så avfall med PCB fra riving og rehabilitering må ikke havne på fyllingene.


Utfasning med fortjeneste

Utfasingen som nå gjennomføres er bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom. Nye lysarmaturer bruker halvparten så mye strøm som de gamle. Byggeier sparer derfor penger på å skifte ut gammel lysarmatur! Moderne armatur gir også bedre lys og det trengs færre lyspunkter. Besparelsene kommer alle norske kommuner og bedrifter til gode. Byggeierne har redusert energiregningen og fått bedre arbeidsmiljø.

Lysarmaturer: Fristen for fjerning av PCB-holdige lysarmaturer innendørs var 31. desember 2007.

Hagerups vei 99, 5067 Bergen Telefon: 55982080 E-post: post@kvassheim-elektro.no